Proiectare

Gasirea unei solutii optime pentru alcatuirea arhitecturala a constructiei in discutie -stabilirea volumelor, a organizarii spatiului pe orizontala si verticala, in rezonanta cu fluxul tehnologic propus de beneficiar
Determinarea unei alcatuiri structurale pentru a suporta cladirea in cele mai bune conditii, conform cu normele existente si astfel incat sa se obtina consumuri minime de resurse
Elaborarea calculelor, a proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.), a detaliilor de executie (D.E.), a Caietului de Sarcini, a Listei cu Cantitatile de Lucrari
PRETUL INCEPE DE LA 15 EUR/mp