Diriginte de santier

Serviciile oferite în activitatea de dirigentie de santier, implica responsabilitatile fata de investitor/beneficiar si organele de control ale statului în domeniul constructiilor, pentru investitii din domeniul constructiilor civile, industriale si agricole – categoria de importanta B, C si D.
Principalele legi care stau la baza desfasurarii activitatii noastre sunt:
•Legea 10/1995-privind calitatea în constructii
•Legea 50/1991-privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
•H.G. nr.273/1994 aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente ale acestora
•H.G.272 aprobarea regulamentului privind controlul de stat al calitatii în constructii
•H.G 766/1997 aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii
Orice investitor, indiferent de natura sa – persoana fizica sau juridica este obligat sa isi angajeze pe toata perioada desfasurarii executiei constructiei un diriginte de santier. Pretul acestui serviciu difera in functie de nivelul de verificare si responsabilitate stabilit impreuna cu beneficiarul si porneste de la 350 EUR/LUNA.